سبد خرید 0
شماره تماس
شماره تماس 03833388248

استخدام


جهت بررسی فرآیند استخدام موارد خواسته شده را وارد کنید:


  • {{value}}
موضوع در خواست بازاریابی را بنویسید. موضوع در خواست بازاریابی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل اضطراری را بنویسید. شماره موبایل اضطراری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نام معرف شما به سایت را بنویسید. نام معرف شما به سایت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/09/12

روز/ماه/سال

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
شناسنامه را انتخاب کنید.
کارت ملی را انتخاب کنید.
عکس پروفایل را انتخاب کنید.
رزومه خود را بنویسید را بنویسید. رزومه خود را بنویسید را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید. رزومه خود را بنویسید را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
مشاغلی که قبلا داشته اید با ذکر توضیحات بنویسید را بنویسید. مشاغلی که قبلا داشته اید با ذکر توضیحات بنویسید را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

مطالب قرارداد را خوانده ام و مورد تایید اینجانب می باشد. قرارداد در لینک زیر
https://ava-office-chb.portal.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF


کمی صبر کنید...